Pred nedávnom som čítal článok o tom, ako sme sa zapojili do projektu značenia výrobkov. Pre tunajších výrobcov, poskytovateľov služieb z nášho regiónu, to znamená, že sa môžu uchádzať o certifikát značky Regionálny produkt NOVOHRAD. Tento nápad, koncepcia napríklad pre vinárov, včelárov, remeselníkov, umelcov, bude istotne prínosom, s tým sa dá úplne súhlasiť. Značkovanie akéhokoľvek formátu, pokiaľ je dobre manažované, prináša ovocie v podobe lepších výnosov. Na druhej strane, je potrebné spomenúť aj fakty, čísla, ktoré hovoria inou rečou. Tá reč spočíva v trendoch, vývoji poľnohospodárskej výroby na Slovensku, avšak analogicky to odzrkadľuje aj iné oblasti výroby a služieb.

Podiel slovenských výrobkov v regáloch predajní na Slovensku predstavuje iba 37%, pričom v roku 2011 to bolo 50%. Slovensko zaznamenalo pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve od roku 2004 do roku 2016 o 52%. Slovensko má najväčší prepad populácie hovädzieho dobytka spomedzi štátov EÚ – sme na poslednom mieste v stave dojníc na jedného obyvateľa. Produkcia masla je sebestačná iba na 42%, ostatné je dovážané. K tomu všetkému je potrebné pripočítať netransparentné prerozdeľovanie dotácií, zlá využiteľnosť pôdy zameraná na pestovanie a vývoz agrosurovín a následný dovoz hotových výrobkov. V neposlednom rade, koncepcie na rozvoj vidieka zostali niekde na úrovni formálnych dokumentov, reálne výsledky sú mizivé.

Ak si to zhrnieme, výroba, pestovanie, včelárstvo, takmer všetky oblasti podobného zamerania sú v našej krajine na ústupe. Tam je základný problém, ktorý je potrebné riešiť.

Týmto som chcel naznačiť, že regionálna značka je vynikajúci nápad, avšak v princípe nerieši problém. Je to ako naháňať slona mucholapkou, výsledok síce nejaký bude, ale problém zostane. Naštartovanie výroby sa nedá uskutočniť regionálnou značkou, tu je potrebná systémová zmena financovania. Samozrejme, že nie iba poľnohospodárstva, ale podporovať rozvoj akejkoľvek malosériovej remeselnej výroby, podobných činností a služieb.

Ako riešiť neútešnú situáciu? Legislatívou znížiť administratívnu záťaž, ktorá by smerovala k minimu „papierovacích“ povinností. Zlepšiť prístup k dotáciám a eurofondom, ktoré neraz končia v nezmyselných projektoch. Namiesto vysokých poplatkov za stánkový predaj na jarmokoch treba dať predajcom výhodnejšie podmienky na predaj ich služieb a výrobkov. Zapojiť do ich podpory aj regionálne médiá. Usporiadať rôzne výstavy, prehliadky, šíriť osvetu. Mestá a obce v tomto dokážu výrazne pomôcť.