Ekonomika mesta Lučenec

V prvom rade som ekonóm, a teda ak niečo prezentujem, snažím sa to podložiť číslami a faktami. Nie vždy sa to dá, niektoré témy sú viac o živote a pocitoch, nie sú len o číslach. Moje príspevky sú o mestských financiách, pretože hospodárenie mesta je zrkadlom práce jeho vedenia. Dáva odpovede na otázky: kam sme investovali, koľko sme minuli, prečo sme tak urobili, koľko nám zostalo, koľko sme si požičali, prečo sme si požičali, či si môžeme ešte požičať atď. Mohol by som pokračovať, avšak, čo chcem prízvukovať, je fakt, že rozpočet a financie hrajú kľúčovú úlohu v možnostiach akéhokoľvek mesta, a to aj toho nášho.

Život v meste

Ďalšou témou je bežný život nás občanov, pretože spokojný občan je základom dobrého fungovania mesta. Tak ako v biznise prinášame hodnotu našim zákazníkom, tak aj v politike je miera spokojnosti občana hlavným meradlom úspechu riadenia mesta.

Ochrana zvierat

Nežijeme tu sami, máme zodpovednosť aj za svet okolo nás. Myslím tým prírodu a všetko, čo k nej patrí. Z tohto dôvodu sa venujem aj téme ochrana zvierat, špeciálne psíkov, ktorí sú s nami spoločne v našich domácnostiach a spríjemňujú nám naše chvíle. Často netreba veľa, iba im venovať trochu viac pozornosti a času. Niekedy sú riešenia náročnejšie a vyžadujú si aj zásah, pomoc mesta ako takého.