Mapovaniu situácie v našom meste Lučenec sa venujem aktívne posledné dva roky. Čítal som rôzne dostupné noviny, internetové stránky, počúval vyjadrenia politikov, analyzoval stovky dokumentov, pýtal som sa občanov, ako vnímajú život v našom meste.

Informačná priepasť

Čo som zistil? Zistil som, že je tu obrovská informačná priepasť medzi skutočnými udalosťami a prezentovaným stavom. Môžem povedať, že informácií v médiách je málo, prípadne sú nekompletné, skreslené a hlavne jednostranné. Málo pozornosti sa venuje mestským financiám, nakladaniu s majetkom mesta, opodstatneniu vynaložených prostriedkov na rôzne dotácie, opravy, rekonštrukcie. Taktiež sa takmer vôbec nehovorí o konkrétnych problémoch občanov. Zdá sa, akoby bolo všetko v poriadku. S takýmto stavom sa však súhlasiť nedá. Všetko je prezentované príliš jednofarebne, čo automaticky rozpútava vlnu pochybností.

Reálnejší obraz o Lučenci

Čo je mojím zámerom? Mojou snahou je hovoriť o veciach otvorene, či sú to veci príjemné, alebo nie. My občania chceme a máme právo mať reálny obraz o tom, čo sa u nás deje. Taktiež, chcem dať občanom priestor vyjadriť svoj názor. Budem sa snažiť sprístupniť informácie, ktoré nájdete len veľmi ťažko a zároveň vzbudiť väčší záujem širokej verejnosti o veci verejné.

Dúfam, že sa nám to spoločne podarí.  Napíšte mi názory na facebook do správy alebo komentárov, čo si o danej téme myslíte.