To, že reprezentačný ples mesta v januári 2018 sprevádzala laserová show, mnohí z nás vieme. Čo však zrejme nevieme je, koľko táto „sranda“ stála. Prečo to spomínam? Existujú na to dva dôvody. Rád by som otvoril tému financovania mestského plesu a druhým dôvodom je poukázanie na to, ako sa zaobchádza s verejnými zdrojmi.

Financovanie mestského plesu je téma viac citlivá, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Na jednej strane je tu akási potreba ukázať naše mesto v tom najlepšom svetle, ukázať, že dokáže zorganizovať akciu na úrovni. Na strane druhej, je tu narábanie s verejnými zdrojmi, ktoré v prípade organizovania plesu nemajú až také praktické využitie.

Z tohto dôvodu sa zrejme vymyslelo, že pomerne veľká časť rozpočtu reprezentačného plesu sa bude hradiť formou zabezpečenia propagácie a reklamy obchodného mena pre rôzne spoločnosti. Inak povedané, rôzne spoločnosti budú mať, za určitý poplatok, na mestskom plese svoju reklamu. Tu by som v tomto momente na tému financovania plesu prestal písať, pretože to je kapitola, ktorej sa budem venovať v osobitnom príspevku. Do tohto momentu by mohlo postačiť konštatovanie, že sa jedná o akciu s rozpočtom niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré treba nejakým spôsobom zabezpečiť, respektíve zakryť, aby to vyzeralo transparentne.

Dostávame sa k samotnej laserovej show, ktorá bola súčasťou programu. Čo si myslíte, koľko takáto show stála? Podľa vystavenej faktúry dodávateľa to je presne suma 5 000 € s DPH.

V tomto momente je na nás občanoch, aby sme zhodnotili, či je táto suma primeraná k organizovaniu jednej udalosti, k finančným možnostiam mesta a ku konečnému úžitku pre občanov mesta.

Ak by väčšina z nás mala pocit, že je to suma primeraná a vynaložená efektívne, je to v poriadku, debatu ukončíme. Ak by sme mali pocit, že je to príliš veľa, mali by sa takéto výdavky zvážiť do budúcnosti.

Úplne na záver, ak sme presvedčení, alebo nás budú presviedčať, že ples nie je celkom financovaný z mestského rozpočtu, ale hlavne z darov od sponzorov a zo zabezpečenia reklamy pre rôzne spoločnosti, tak sa pýtajme, ktoré spoločnosti majú na plese reklamu a hlavne, aký majú vzťah s mestom Lučenec. Avšak, o tom až nabudúce…