Dňa 24.04.2018 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Prečo je dôležité venovať takýmto zasadnutiam zvýšenú pozornosť?

Dôležitosť vzhľadom k rozvoju mesta

Občania majú možnosť zoznámiť sa s bodmi, ktoré sa týkajú významných oblastí fungovania mesta. Rozhoduje sa tu o významných investíciách, schvaľujú sa zmluvy, prenajímajú a predávajú sa nehnuteľnosti, navrhuje a aktualizuje sa rozpočet mesta atď.

 

Práca poslancov Mestského zastupiteľstva

Zároveň je tu priestor sledovať prácu poslancov Mestského zastupiteľstva. Môžeme sa dozvedieť, ako poslanci hlasovali, či mali k prerokovaným bodom námietky, alebo nie. Ich aktivita je veľmi dôležitá, pretože zastupujú aj jednotlivé volebné obvody, za ktoré kandidovali.

 

Body do pozornosti

Zasadnutie zo dňa 24.04.2018 malo na programe viacero kľúčových bodov. Niektoré z nich vyberám a dávam do pozornosti:

– Správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec ku koncu roka 2017

– Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2017

– Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Lučenec na rok 2018

– Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie výstavby krytej plavárne

– Schválenie Dodatku k Zmluve o výkone vo verejnom záujme medzi mestom Lučenec a Slovenská  autobusová doprava Lučenec, a. s.

Každému z nich sa budem venovať v osobitných príspevkoch, pretože ide o kľúčové body vzhľadom k mestským financiám.