Určite ste sa stretli so situáciou, že ste mali v pláne zobrať psíka na prechádzku a rozmýšľali ste, či je potrebné zobrať vôdzku, náhubok, poprípade oboje.

Pravidlá určuje Mesto Lučenec

Podrobnosti o vodení psov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta. Viac nájdete v § 2, z ktorého citujem: „V prípade, že sa na verejnom priestranstve, kde sa pohybujú alebo združujú ľudia, možno vodiť psa, okrem psa vodiaceho, len na vôdzke; ak ide o psa bez výcviku, alebo psa, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí, možno vodiť takého psa len na vôdzke a s náhubkom.“

§ 3 hovorí o tom, že „Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta t.j. na všeobecne prístupných materiálnych statkov vopred neobmedzeným okruhom užívateľov, okrem vymedzených priestorov na venčenie psov, ktoré sú oplotené a označené.“

Na verejnom priestranstve  

Z uvedeného ďalej vyplýva, že v prípade, že ste so psíkom na verejnom priestranstve, kde sa pohybujú a združujú ľudia, musíte mať psíka výlučne na vôdzke. Okrem toho, § 3 hovorí o všeobecnom zákaze vodenia psíkov na verejnom priestranstve, výnimku tvoria iba vymedzené miesta.

V niektorých prípadoch košík/náhubok

Košík/náhubok potrebujete v prípade, ak psík nemá výcvik, prípadne ide o psíka, ktorý by mohol ohroziť iné zvieratá alebo ľudí. Mňa osobne by zaujímalo, ako sa kontroluje, či má psík výcvik, alebo nie. Zároveň, nie je celkom jasné, ako je možné presne identifikovať psíka, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí.

V každom prípade, ak idete v Lučenci so psíkom na prechádzku, majte ho na vôdzke.