Rekonštrukcia ulíc v mestskej časti Opatová z úveru a dotácií. Zaslúži si to Opatová?

Rekonštrukcia ulíc v mestskej časti Opatová z úveru a dotácií. Zaslúži si to Opatová? V posledných príspevkoch som sa venoval celkovým príjmom mesta Lučenec a ich štruktúre. Dozvedeli sme sa, že Lučenec mal k dispozícii

Read More

Celkové príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť druhá – Kapitálové príjmy.

V poslednom príspevku som začal tému príjmov mesta Lučenec za rok 2017 a taktiež som sa podrobnejšie venoval jednej z príjmových kategórií, ktorá sa nazýva Bežné príjmy. V krátkosti zhrniem, o čom som

Read More

Celkové príjmy mesta Lučenec dosiahli za rok 2017 výšku takmer 20 mil. €. Odkiaľ sa vzali? Povedzme si o tom viac.

Celkové príjmy mesta Lučenec dosiahli za rok 2017 výšku takmer 20 mil. €. Odkiaľ sa vzali? Povedzme si o tom viac.   Koľko peňazí malo mesto Lučenec k dispozícii za rok 2017?

Read More

Pohľadávky mesta Lučenec ku koncu roka 2017 za takmer 1,7 mil. €.

Mesto Lučenec malo k 31.12.2017 pohľadávky v celkovej výške 1 695 445,69 € z toho 94% po splatnosti. Čo s tým? Čo sú to pohľadávky? Aký majú vplyv na hospodárenie mesta? Koľko a aké

Read More