Rekonštrukcia ulíc v mestskej časti Opatová z úveru a dotácií. Zaslúži si to Opatová?

V posledných príspevkoch som sa venoval celkovým príjmom mesta Lučenec a ich štruktúre. Dozvedeli sme sa, že Lučenec mal k dispozícii v rozpočte len za rok 2017 takmer 20 mil. €. Prečo sa riešia rekonštrukcie miestnych komunikácií v Opatovej cez úverové zdroje, keď peňazí bolo dosť? Poďme však po poriadku.

Rekonštrukcia Továrenskej ulice

Napriek vysokým príjmom si minulý rok mesto Lučenec zobralo dlhodobý investičný úver vo výške 1,5 mil. €, a to konkrétne za účelom rekonštrukcie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a budovania detských ihrísk. Podľa vyjadrení vedenia mesta sa z týchto peňazí mala hradiť aj rekonštrukcia časti Továrenskej ulice v Opatovej.

Koľko by mala stáť rekonštrukcia Továrenskej ulice?

Z verejne dostupných informácií v registri zmlúv nájdeme aj konkrétnu zmluvu na revitalizáciu Továrenskej ulice a jej okolia v mestskej časti Opatová. Celková suma, ktorú sa predpokladá vynaložiť na tento účel, je 596 732,93 € s DPH. Momentálne nejdem hodnotiť výšku tejto investície, ktorá sa mi zdá vysoká, pretože to nie je hlavným predmetom tohto príspevku. Zostaňme ešte chvíľu pri číslach a spôsobe financovania a pozrime sa na ďalšiu ulicu.

Rekonštrukcia ulice Karola Borhyho

Zrejme ste aj vy postrehli informáciu, že sa nedávno konalo výjazdové rokovanie vlády SR vo Fiľakove. Mesto Lučenec dostalo od vlády nad rámec svojich príjmov príspevok vo výške 135 000 . Práve tieto peniaze by mali byť použité na rekonštrukciu ulice a verejných priestranstiev v Opatovej, konkrétne sa spomína ulica K. Borhyho. Takže keby nebolo rokovania vlády, Opatová by nedostala ani cent.

Prečo som kritický ohľadom spôsobu financovania investícií do mestskej časti Opatová?

Dôvod prvý: V rozpočte boli peniaze, avšak do Opatovej sa neinvestovalo. Opravy sa dejú len na úver alebo cez dotácie.

Napriek tomu, že mesto Lučenec malo len za posledné volebné obdobie k dispozícii desiatky miliónov eur, nechcelo alebo nedokázalo investovať v mestskej časti Opatová do úplne základnej veci, ktorou miestne komunikácie bezpochyby sú.

Ešte horšie sa javí fakt, že keď konečne prišlo k rekonštrukciám, tak na ich realizáciu si muselo financie požičať, prípadne žiadať o dotácie. Takýto prístup naznačuje veľmi zlé hospodárenie s verejnými financiami.

Pripomínam, že akékoľvek úvery bude potrebné splácať, čím sa v budúcnosti znížia možnosti mesta investovať do iných potrebných projektov. Pretože ide o dlhodobý úver, súčasné vedenie mesta tak významne komplikuje finančné možnosti novému vedeniu mesta, ktoré v budúcnosti môže nastúpiť z nových komunálnych volieb.

Dôvod druhý: Opatová nie je len taká obyčajná mestská časť

Poviete si, prečo by si Opatová zaslúžila poriadne cesty, keď sa už mesto na viac nezmohlo? Odpoveď je taká, že Opatová nie je obyčajná mestská časť, pretože predstavuje pre mesto každoročne obrovský zdroj príjmov do mestskej pokladnice.

Poďme na to v číslach. V štatistikách sa uvádza, že mesto Lučenec má cca 26 500 obyvateľov. Z toho, v  mestskej časti Opatová žije cca 2 000 obyvateľov, čo je približne 7,5 % z celkového počtu obyvateľov mesta. Bežné príjmy mesta Lučenec (po odpočítaní bežných transferov a grantov) boli za rok 2017 zhruba 13 mil. €. Ak by sme rozpočet počítali pomerom k obyvateľstvu, tak na Opatovú by len za rok 2017 pripadlo 910 000 €.

Áno, je to iba hrubý výpočet, aj argumenty voči takémuto odhadu môžu byť opodstatnené, avšak v Opatovej býva dosť obyvateľov na to, aby si zaslúžila väčšiu pozornosť, s tým sa istotne dá súhlasiť.

Ak by niekto s takýmto prepočtom ostro nesúhlasil, môžeme spočítať dane, ktoré mesto dostane od štátu vďaka tomu, koľko obyvateľov tu býva. Taktiež k tomu môžeme pripočítať aj miestne dane a poplatky, ktoré vyberie mesto od obyvateľov a firiem za rok atď. V každom prípade sa dostaneme na veľmi zaujímavé číslo, ktoré bude s istotou oveľa vyššie v porovnaní s tým, koľko mesto investuje do rozvoja tejto mestskej časti.

Záver: Neverte tomu, že mestá nemajú peniaze  

Posledné desaťročia sa nielen pre Opatovú nerobilo takmer nič významné. Klasickým scenárom je, že keď sa blížia voľby, rýchlo sa zoberie úver, aby sa aspoň niečo opravilo a zrekonštruovalo. Prístup vedenia mesta spôsobom, že „veľa dostanem a dám iba drobné, dokonca aj na to si požičiam alebo dostanem darom,“ to nie je politika, to už je prinajmenšom hazard s dôverou voličov.

Problém vidím aj v tom, že informovanosť obyvateľov ohľadom možností mesta, o jeho príjmoch, o jeho celkovom potenciáli na rozvoj, je žalostne malá. My občania si stále myslíme, že mestá nemajú dostatok financií. Opak je však pravdou. Mestá, aj to naše, disponujú s dostatočnými zdrojmi, avšak vždy zaujmú postoj, že peňazí niet. A túto falošnú predstavu je načase vyvrátiť a poukázať na realitu verejných financií.

Môj celkový názor je taký, že cesty mohli byť v Opatovej zrekonštruované už dávno, mohli byť financované z vlastných zdrojov, nie z úverov rôznych neočakávaných dotácií a mohlo sa opraviť omnoho viac ulíc, než sa opravilo doteraz. Podľa mňa peňazí na to bolo dosť, avšak sa rozutekali nesprávnym smerom.