Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá)

Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá) Čo je cieľom tohto príspevku? Opäť téma zaoberajúca sa hospodárením s majetkom a financiami mesta. Tentokrát predmetom sú spoločnosti

Read More

Jedinečná pomoc pre útulky nákupom krmiva cez internet. Jednoducho a rýchlo.

Jedinečná pomoc pre útulky nákupom krmiva cez internet. Jednoducho a rýchlo. V tomto príspevku sa chcem podeliť so skúsenosťou, ako môžeme pomôcť zvieratkám v útulkoch bez toho, aby to časovo obmedzovalo. Taktiež nie

Read More

Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.

Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.      Celkový rozpočet nákladov 62 994,44 € Ako mnohé iné mestá, tak aj Lučenec má svoje mestské noviny. Všetky náklady spojené

Read More

Príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť tretia: Príjmové finančné operácie

Príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť tretia: Príjmové finančné operácie Posledná časť prehľadu príjmov mesta Lučenec za rok 2017 je venovaná jeho finančným príjmom. Aj v tejto kategórii je

Read More