Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.

Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.      Celkový rozpočet nákladov 62 994,44 € Ako mnohé iné mestá, tak aj Lučenec má svoje mestské noviny. Všetky náklady spojené

Read More