Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá)

Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá) Čo je cieľom tohto príspevku? Opäť téma zaoberajúca sa hospodárením s majetkom a financiami mesta. Tentokrát predmetom sú spoločnosti

Read More