MESTO LUČENEC PODNIKÁ (ČASŤ DRUHÁ) – Mesto Lučenec vložilo do Aquaparku Novolandia kapitál 676 144 eur. Návratnosť je zatiaľ nulová.   

To, že mesto Lučenec nepriamo podniká, sme sa dozvedeli už v predošlom príspevku. Dozvedeli sme sa, v koľkých spoločnostiach investovalo mesto Lučenec kapitál, výšku tohto kapitálu a aké výnosy a zisky dosahujú tieto spoločnosti.

V čase, keď som písal predošlý príspevok, objavil som finančné transakcie, ktoré sa mi v tom čase nezdali logické, a preto som sa k téme vrátil. Poďme však po poriadku.

Podnikanie versus dotácie – rozdiely

Mesto Lučenec má vlastnícky podiel aj v dvoch spoločnostiach, ktoré sú úzko späté s Aquaparkom Novolandia v obci Rapovce.  Pre zopakovanie pripomeniem, že mesto Lučenec môže priamo aj nepriamo podnikať, nie je to zákonom zakázané. Taktiež je vhodné spomenúť, že mestá môžu udeľovať aj rôzne dotácie. Spomínam to z toho dôvodu, pretože je výrazný rozdiel medzi kapitálovým vkladom do spoločnosti a dotáciou. Ak hovoríme o dotáciách, zväčša sa ich návratnosť nepredpokladá. Jednoducho sa poskytnú peniaze na činnosť organizácie alebo na konkrétny projekt. Kritériom udelenia dotácie by mohol byť napríklad prínos pre rozvoj mesta, respektíve prínos pre obyvateľov mesta.

Avšak, pri kapitálových vkladoch do rôznych spoločností sa očakáva ich návratnosť, finančné zhodnotenie vkladu a rast týchto spoločností tak, aby sa investovaný kapitál vrátil investorovi naspäť.

To je základný rozdiel medzi dotáciou a prípadom, ak je mesto spoločníkom v nejakej spoločnosti.

Do Aquaparku Novolandia mesto Lučenec investovalo  676 144 €

Mesto Lučenec realizovalo svoje vklady do Aquaparku Novolandia takým spôsobom, že kapitálovo vstúpilo do dvoch rôznych spoločností, a to nasledovne:

Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o.     vklad  336 321 €                 14.06.2013

THERMALPARK, spol. s r.o.                         vklad  339 823 €                06.12.2013

Teda, z verejných financií, prípadne inej formy kapitálu, použilo mesto Lučenec  676 144 €. Všetko by bolo možno v poriadku, pokiaľ by si mesto dokázalo ustrážiť svoju investíciu, avšak zrejme to tak nie je.

Návratnosť vysokej investície mesta Lučenec je nulová

Teraz sa pozrieme na to, ako sa (ne)vracia táto investícia mestu Lučenec späť.

Novohradská vrtná spoločnosť, s.r.o.  dosiahla za posledné dva roky nasledovné tržby – v roku 2016  to bolo 43 380 € a v roku 2017 to bolo 83 500 €. Zisk pred zdanením týchto spoločností bol v roku 2016 mínus 1 529 €, následne v roku 2017 to bolo 7 742 €. Firma zisk po zdanení nerozdelila a tak mesto Lučenec nedostalo z podielu na zisku nič.

Spoločnosť THERMALPARK, spol. s r.o. dosiahla tržby za rok 2017 v sume 418 129 , z toho vyprodukovala zisk pred zdanením 13 890 €. V roku 2016 mala tržby 355 912 € a zisk pred zdanením 5 779 €.

Keďže ani táto spoločnosť zisk za rok 2017 nerozdelila, tak do mestskej pokladnice sa opäť vrátilo 0 €. Rok 2016 som nepreveroval, pretože firma dosiahla len minimálny zisk, ktorý pravdepodobne taktiež po zdanení nerozdelila.

Z prezentovaných čísel sa dozvedáme, že z investovaných 664 144 € nevidela mestská pokladnica naspäť zrejme ani jedno euro.

Nezamieňajme si kapitálové vklady do súkromných spoločností s dotáciou na výkony vo verejnom záujme.  

V tomto momente by nás mohlo napadnúť, že investované peniaze boli v prospech občanov mesta, aby mali možnosť využiť kvalitnejšie služby v tomto aquaparku. Avšak pozor, argumenty, že investícia je v záujme občanov mesta, nemusia byť na mieste. Prečo? Pretože kúpanie sa v teplej vode nespadá pod služby vo verejnom záujme. Mesto nemá povinnosť zabezpečovať takéto služby pre občanov a ak investuje verejné zdroje do takéhoto projektu, malo by si investície chrániť. Teda v tomto prípade nejde o typickú verejnú službu. Službou vo verejnom záujme je napríklad mestská doprava, kde mesto službu zabezpečuje prepravu pre svojich občanov.

Ako to vidím ja?  

Na záver by som pridal svoj vlastný pohľad. Mesto Lučenec nikdy nemalo vstúpiť do týchto spoločností, pretože nepoužili verejné zdroje daňových poplatníkov na rozvoj mesta, ale použili ich na chod spoločností, v ktorých nemá mesto Lučenec žiadne rozhodovacie právomoci a ani reálnu kontrolu.

Po druhé, podobných foriem podnikania nájdeme v meste desiatky a žiadnemu z nich mesto tak výrazne nepomohlo. Ja to vidím tak, že vedenie mesta používa verejné financie na líškanie sa časti voličom a kupovanie si volebných preferencií za každú cenu. Veď z cudzieho krv netečie, a čo tam po takmer 700 tisíc eur, hlavné je, že sa máme ísť kde okúpať a občan je spokojný.

Osobne by som radšej zvolil investíciu do zveľadenia mestského kúpaliska, ktoré je svojou atraktivitou a službami ďaleko od štandardu, ktorý by si občania nášho mesta zaslúžili.