Prečo v Lučenci vykonáva opravy, údržby, rekonštrukcie ciest a chodníkov jedna firma?

Betónové výhradné zmluvy: Mesto Lučenec – SPOOL a.s. – SVOMA, s.r.o. Jednoduchá finta ako obísť verejné obstarávanie. Mesto Lučenec dlhodobo vykonáva všetky opravy, údržbu, rekonštrukcie ciest, chodníkov na základe vzájomne prepletených výhradných

Read More