Betónové výhradné zmluvy: Mesto Lučenec – SPOOL a.s. – SVOMA, s.r.o. Jednoduchá finta ako obísť verejné obstarávanie.

Mesto Lučenec dlhodobo vykonáva všetky opravy, údržbu, rekonštrukcie ciest, chodníkov na základe vzájomne prepletených výhradných zmlúv, ktoré podľa môjho názoru nesú znaky obchádzania verejného obstarávania. Tento prípad zasluhuje osobitnú pozornosť, pretože sa jedná o sumy pohybujúce sa v miliónoch eur. Poďme sa na to pozrieť v detailoch.

Čo sú to betónové zmluvy?

Na začiatok objasním, čo si predstavujem pod pojmom „betónová zmluva“. Je to zmluva, ktorú uzatvorí mesto alebo jeho podnik s výhradným dodávateľom na dlhé obdobie, často na 10 rokov. Takéto zmluvy porušujú princípy verejného obstarávania, zaťažujú rozpočet a zabíjajú iných podnikateľov v danej oblasti.

Ako obísť verejné obstarávanie?

Verejné obstarávanie sa v tomto prípade obišlo pomocou výhradných zmlúv. Zdá sa to komplikované, ale nie je. Mesto nemôže väčšie zákazky zadávať bez riadneho verejného obstarávania, ale môže zadávať zákazky spoločnosti, v ktorej má majetkový podiel. Tak aj urobilo. Mesto Lučenec uzatvorilo výhradnú zmluvu so svojou spoločnosťou SPOOL a.s. Tá namiesto toho, aby vykonávala práce pomocou svojich pracovníkov, využila voľnejšie pravidlá obstarávania a uzatvorila taktiež dlhodobú výhradnú zmluvu so spoločnosťou SVOMA, s.r.o. na obdobie 10 rokov. Aké to je jednoduché, však?

Buďme konkrétni, sú to tieto výhradné zmluvy

Zmluva o dielo č. 01/07/2009 medzi Mesto Lučenec a SPOOL a.s.

Dňa 1.7.2009 Mesto Lučenec uzatvorilo dlhodobú výhradnú zmluvu so spoločnosťou SPOOL a.s. (ktorej 100% vlastníkom je Mesto Lučenec) týkajúcu sa čistenia, údržby, správy a stavebnej údržby miestnych pozemných komunikácií (viac článok č.3 Predmet plnenia).

V ten istý deň sa stalo nasledovné:

Zmluva o dielo 08/06/2009 medzi SPOOL a.s. a SVOMA, s.r.o.

Dňa 1.7.2009 SPOOL a.s. uzatvorila identickú dlhodobú výhradnú zmluvu so súkromnou spoločnosťou SVOMA, s.r.o. týkajúcu sa čistenia, údržby, správy a stavebnej údržby miestnych pozemných komunikácií (viac článok č.3 Predmet plnenia). Obsah týchto zmlúv je nápadne podobný, až identický.

Miliónové zákazky, pričom SPOOL a.s. nevykonáva fyzicky žiadne práce

Na základe týchto zmlúv mesto Lučenec obstaráva všetky špecifikované práce priamym zadaním pre SPOOL a.s. a tá následne priamo objednáva práce u firmy SVOMA, s.r.o. Žiadne ponuky, žiadne verejné obstarávanie, iba objednávanie prác od firmy SVOMA, s.r.o. Peniaze tak putujú z mesta Lučenec do SPOOL a.s. a odtiaľ následne (takmer v plnej výške) do firmy SVOMA, s.r.o.

Čo z toho celého vyplýva?

Aj napriek podozreniam, v tomto momente nemôžeme povedať, že ide o porušenie pravidiel verejného obstarávania. Či k tomu naozaj došlo, alebo nie, je potrebné vyjadrenie Úradu pre verejné obstarávanie. Čo však môžeme s určitosťou prehlásiť, je fakt, že tieto zmluvy vyvolávajú veľké pochybnosti a vrhajú veľmi zlé svetlo na vedenie mesta Lučenec, ako aj na vedenie SPOOL a.s.