VIAC pre každého z nás

Zadlžovanie mesta už nemá priestor

Nevýhodné zmluvy musia preč a rozpočet potrebuje upratať

Viac remeselný jarmok – viacej remesiel, menej zbytočností

Atraktívnejšie a otvorenejšie mestské noviny

VIAC pre psíkov

Dane za psa patria psíkom – moderný útulok a miesta na hranie

Jednotný register stratených psíkov

VIAC pre volebný obvod č. 2

Peší nadjazd – nemôžeme to už nechať tak

Jókaiho ulica potrebuje urgentne oživenie

Protihluková stena – Jiráskova cesta – začnime o tom hovoriť