Bod č.1 Zadlžovanie mesta už nemá priestor

Dlhové zaťaženie nášho mesta sa neustále zvyšuje a momentálne sa blíži k hranici 7 miliónov eur. Ak k tomu pripočítame ešte nedočerpané úvery (napr. 3 mil. eur na výstavu novej plavárne), tak číslo výrazne narastie. Môže nastať situácia, že veľká časť peňazí z rozpočtu mesta už nepôjde na jeho ďalší rozvoj, ale pôjde na splácanie starých a aktuálnych dlhov.

Nedostatok financií tak negatívne pocítia hlavne občania v podobe krátenia výdavkov na opravy, údržbu, šport, kultúru a na iné dôležité súčasti spoločenského a kultúrneho života. K ďalšiemu zadlžovaniu mesta by sa preto malo pristupovať veľmi opatrne a projekty, ktoré si vyžadujú úvery je potrebné vyberať s rozvahou.

Zadlžovanie mesta už nemá priestor

Lučenčania si zaslúžia oveľa viac. Vo svojom prvom bode volebného programu, na post mestského poslanca za volebný obvod č. 2, poukazujem na to, že dlhové zaťaženie nášho mesta sa neustále zvyšuje a momentálne sa blíži k hranici 7 miliónov eur. Preto navrhujem, aby sme už zbytočne nezadlžovali mesto, keďže splácanie úverov dlhodobo zaťaží mestskú pokladnicu. Tým pádom zostane pre občanov viac. ? Celý program na www.svediakpatrik.sk

Uverejnil používateľ Svediak Patrik Utorok 2. október 2018