Bod č.2  Nevýhodné zmluvy musia preč a rozpočet potrebuje poriadok

Celkové príjmy mesta Lučenec predstavujú za posledné 4 roky približne 99 miliónov eur. Presnejšie v roku 2015 to bolo 22 320 111 €, následne v roku 2016 25 552 733 €. V roku 2017 malo mesto príjem 19 943 689 . Aktuálny rok 2018 ešte nie je ukončený, pričom sa v rozpočte počíta s príjmom 31 710 046 €.

Tieto príjmy prechádzajú sitom výdavkov cez splácanie úverov, nutné výdavky, dotácie do športu, investície do infraštruktúry, rekonštrukcie budov, dopravu, školstvo, chod úradov a mnohé iné výdavky. Aby bolo možné z rozpočtu uvoľniť viac finančných prostriedkov je potrebné sa vyhnúť položkám, ktoré rozpočet zaťažujú najviac.

Významným spôsobom ako ušetriť mestu financie je neuzatvárať dlhodobé výhradné zmluvy. Sú to zmluvy, ktoré uzatvorí mesto alebo jeho podnik s výhradným dodávateľom na dlhé obdobie, často na 10 rokov. Takéto zmluvy často porušujú princípy verejného obstarávania, zaťažujú rozpočet a zabíjajú iných podnikateľov v danej oblasti. Preto by sa takéto zmluvy uzatvárať nemali.

Ďalším spôsobom ako ušetriť financie je úplná revízia výdavkov mesta. Ak budeme detailnejšie analyzovať výdavky mesta, zistíme, že sú tam mnohé položky, ktoré sa pohybujú v stovkách, tisícoch až desiatkach tisíc eur. Rozumným hospodárením sa ušetrí na takýchto výdavkoch ročne až 100 tisíc eur. To už je suma, za ktorú sa dá pre občanov urobiť viac, ako je tomu doteraz.

Nevýhodné zmluvy musia preč a rozpočet potrebuje poriadok

Lučenčania si zaslúžia oveľa viac. Vo svojom druhom bode volebného programu, na post mestského poslanca za volebný obvod č. 2 v Lučenci, poukazujem na to, ako rôzne nevýhodné zmluvy zaťažujú mestské financie a taktiež navrhujem revíziu výdavkov mesta. Jedine znížením nákladov bude v rozpočte dostatok peňazí na to, aby požiadavky občanov a volebné programy dostali v budúcnosti reálny základ. ? Celý program na www.svediakpatrik.sk

Uverejnil používateľ Svediak Patrik Piatok 5. október 2018