Bod č. 5 Dane za psa patria psíkom – moderný útulok a miesta na hranie

Na začiatok spomeňme niekoľko čísel. Za posledné 4 roky vybralo mesto Lučenec na daniach za psa 127 356 €. V roku 2015 to bolo 34 249 €, následne v roku 2016 to bolo 33 848 €. V roku 2017 mesto vybralo na dani za psa sumu 31 713 €. Aktuálny rok 2018 ešte nie je ukončený, avšak z predbežnej správy je možné zistiť, že to je suma 27 546 €. Na tento rok sa ešte v rozpočte počíta s navýšením príjmu z dane za psa, teda suma nie je konečná.

Môj postoj k dani za psa je jednoznačný – všetky peniaze by sa mali v podobe investícií vrátiť psíkom späť. Jednou z takýchto možností je aktívne spolupracovať s útulkom, ktorý na území nášho mesta už máme. Určite si psíkovia zaslúžia modernejší, prípadné nový útulok, ktorý bude vzorom aj pre ostatné mestá na Slovensku.

V Lučenci bolo ku koncu roka 2017 evidovaných 1 340 psíkov. Tí potrebujú pravidelné vychádzky a tým pádom aj bezpečný priestor, kam s nimi môžeme chodiť. Po vzore väčších miest je vhodné vybudovať niekoľko oplotených plôch, ktoré budú využívať občania nášho mesta so svojimi psíkmi.

Oba návrhy sú realizovateľné, stačí iba používať peniaze z dane za psa správnym spôsobom.