Bod č. 8 Jókaiho ulica potrebuje urgentné oživenie

Aj napriek tomu, že sa Jókaiho ulica nachádza takmer v centre mesta, svojím vzhľadom patrí k jeho menej atraktívnym častiam. Čo sa na tomto nelichotivom stave podpísalo? Ak sa bližšie prizrieme, čo je každodennou súčasťou života na tejto ulici, zistíme hneď niekoľko nedostatkov.

Majitelia nehnuteľností platia mestu vysoké dane a výsledok žiadny 

Súčasným stavom najviac trpia majitelia nehnuteľností. Dane z nehnuteľností, ktoré platia priamo mestu, sú v prípade podnikateľov rádovo v stovkách eur ročne. Za svoje peniaze sa dodnes nedočkali žiadnej podpory ani ochoty zo strany vedenia mesta. Jediná investícia mesta je iba každé 4 roky pred voľbami. Nekvalitne a narýchlo zrealizuje mesto zaplátanie najväčších dier na vozovke. Tam zoznam investícií končí.

Stav vozovky a chodníkov

Žalostný stav asfaltovej cesty poznáme skoro všetci. Je nevyhnutné vyvíjať tlak na to, aby sa celková rekonštrukcia vozovky realizovala v čo najkratšom čase.

Čo spôsobuje parkovanie na oboch stranách ulice? 

Na veľkej časti ulice je možné parkovať na oboch stranách vozovky. To má za následok, že autá musia často zastaviť a dať prednosť protiidúcim vozidlám. Kvôli zaparkovaným autám sa jednoducho na vozovku už nezmestia. Jazda autom tak často pripomína skôr slalom pomedzi autá ako plynulú jazdu.

Každodenným problémom sú odstavené autá, ktoré bránia vjazdu a výjazdu vozidiel z budov. Tento problém je tu už tak dlho, že majitelia nehnuteľností si naň bohužiaľ pomaly zvykli. Je na čase tento problém odstrániť.

Platené parkovanie je skôr mýtus ako realita

Napriek tomu, že v tejto zóne je parkovanie spoplatnené, nikto poplatky nevyberá ani nekontroluje. Platenie parkovného sa tak stáva veľmi zriedkavou záležitosťou než bežnou praxou.

Čo s tým urobiť? Jednoznačne urýchliť rekonštrukciu celej ulice tak, aby sa vyriešili minimálne problémy, ktoré som spomínal. Čo môžeme urobiť okamžite? Zredukovať nelogické parkovanie na oboch stranách ulice.

Jókaiho ulica nutne potrebuje oživenie v podobe kompletnej rekonštrukcie. Ak sa to podarí, táto časť mesta má veľký potenciál stať sa atraktívnou časťou nášho mesta.