Prečo v Lučenci vykonáva opravy, údržby, rekonštrukcie ciest a chodníkov jedna firma?

Betónové výhradné zmluvy: Mesto Lučenec – SPOOL a.s. – SVOMA, s.r.o. Jednoduchá finta ako obísť verejné obstarávanie. Mesto Lučenec dlhodobo vykonáva všetky opravy, údržbu, rekonštrukcie ciest, chodníkov na základe vzájomne prepletených výhradných

Read More

Lučenčania zaplatia na dani za psa viac ako 30 tisíc eur ročne.

Mesto Lučenec vyberie na dani za psa ročne viac ako 30 tisíc eur. Zaslúžia si psíkovia za tie peniaze viac pozornosti? My, občania tohto mesta, platíme rôzne dane a poplatky. Jednou

Read More

MESTO LUČENEC PODNIKÁ (ČASŤ DRUHÁ) – Mesto Lučenec vložilo do Aquaparku Novolandia kapitál 676 144 eur. Návratnosť je zatiaľ nulová.

MESTO LUČENEC PODNIKÁ (ČASŤ DRUHÁ) – Mesto Lučenec vložilo do Aquaparku Novolandia kapitál 676 144 eur. Návratnosť je zatiaľ nulová.    To, že mesto Lučenec nepriamo podniká, sme sa dozvedeli už

Read More

Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá)

Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá) Čo je cieľom tohto príspevku? Opäť téma zaoberajúca sa hospodárením s majetkom a financiami mesta. Tentokrát predmetom sú spoločnosti

Read More

Jedinečná pomoc pre útulky nákupom krmiva cez internet. Jednoducho a rýchlo.

Jedinečná pomoc pre útulky nákupom krmiva cez internet. Jednoducho a rýchlo. V tomto príspevku sa chcem podeliť so skúsenosťou, ako môžeme pomôcť zvieratkám v útulkoch bez toho, aby to časovo obmedzovalo. Taktiež nie

Read More

Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.

Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.      Celkový rozpočet nákladov 62 994,44 € Ako mnohé iné mestá, tak aj Lučenec má svoje mestské noviny. Všetky náklady spojené

Read More

Príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť tretia: Príjmové finančné operácie

Príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť tretia: Príjmové finančné operácie Posledná časť prehľadu príjmov mesta Lučenec za rok 2017 je venovaná jeho finančným príjmom. Aj v tejto kategórii je

Read More

Rekonštrukcia ulíc v mestskej časti Opatová z úveru a dotácií. Zaslúži si to Opatová?

Rekonštrukcia ulíc v mestskej časti Opatová z úveru a dotácií. Zaslúži si to Opatová? V posledných príspevkoch som sa venoval celkovým príjmom mesta Lučenec a ich štruktúre. Dozvedeli sme sa, že Lučenec mal k dispozícii

Read More

Celkové príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť druhá – Kapitálové príjmy.

V poslednom príspevku som začal tému príjmov mesta Lučenec za rok 2017 a taktiež som sa podrobnejšie venoval jednej z príjmových kategórií, ktorá sa nazýva Bežné príjmy. V krátkosti zhrniem, o čom som

Read More

Celkové príjmy mesta Lučenec dosiahli za rok 2017 výšku takmer 20 mil. €. Odkiaľ sa vzali? Povedzme si o tom viac.

Celkové príjmy mesta Lučenec dosiahli za rok 2017 výšku takmer 20 mil. €. Odkiaľ sa vzali? Povedzme si o tom viac.   Koľko peňazí malo mesto Lučenec k dispozícii za rok 2017?

Read More