MESTO LUČENEC PODNIKÁ (ČASŤ DRUHÁ) – Mesto Lučenec vložilo do Aquaparku Novolandia kapitál 676 144 eur. Návratnosť je zatiaľ nulová.

MESTO LUČENEC PODNIKÁ (ČASŤ DRUHÁ) – Mesto Lučenec vložilo do Aquaparku Novolandia kapitál 676 144 eur. Návratnosť je zatiaľ nulová.    To, že mesto Lučenec nepriamo podniká, sme sa dozvedeli už

Read More

Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá)

Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá) Čo je cieľom tohto príspevku? Opäť téma zaoberajúca sa hospodárením s majetkom a financiami mesta. Tentokrát predmetom sú spoločnosti

Read More

Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.

Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.      Celkový rozpočet nákladov 62 994,44 € Ako mnohé iné mestá, tak aj Lučenec má svoje mestské noviny. Všetky náklady spojené

Read More

Príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť tretia: Príjmové finančné operácie

Príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť tretia: Príjmové finančné operácie Posledná časť prehľadu príjmov mesta Lučenec za rok 2017 je venovaná jeho finančným príjmom. Aj v tejto kategórii je

Read More

Rekonštrukcia ulíc v mestskej časti Opatová z úveru a dotácií. Zaslúži si to Opatová?

Rekonštrukcia ulíc v mestskej časti Opatová z úveru a dotácií. Zaslúži si to Opatová? V posledných príspevkoch som sa venoval celkovým príjmom mesta Lučenec a ich štruktúre. Dozvedeli sme sa, že Lučenec mal k dispozícii

Read More

Celkové príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť druhá – Kapitálové príjmy.

V poslednom príspevku som začal tému príjmov mesta Lučenec za rok 2017 a taktiež som sa podrobnejšie venoval jednej z príjmových kategórií, ktorá sa nazýva Bežné príjmy. V krátkosti zhrniem, o čom som

Read More

Celkové príjmy mesta Lučenec dosiahli za rok 2017 výšku takmer 20 mil. €. Odkiaľ sa vzali? Povedzme si o tom viac.

Celkové príjmy mesta Lučenec dosiahli za rok 2017 výšku takmer 20 mil. €. Odkiaľ sa vzali? Povedzme si o tom viac.   Koľko peňazí malo mesto Lučenec k dispozícii za rok 2017?

Read More

Pohľadávky mesta Lučenec ku koncu roka 2017 za takmer 1,7 mil. €.

Mesto Lučenec malo k 31.12.2017 pohľadávky v celkovej výške 1 695 445,69 € z toho 94% po splatnosti. Čo s tým? Čo sú to pohľadávky? Aký majú vplyv na hospodárenie mesta? Koľko a aké

Read More

Oprava a asfaltovanie výtlkov v Lučenci v roku 2018. Kto? Za koľko? Ako efektívne?

Istotne sa zhodneme, že stav miestnych komunikácií a chodníkov v našom meste sa nás týka vo veľkej miere. S tým súvisí aj spôsob ich opráv v prípade poškodenia, a zároveň

Read More

Koľko stála laserová show na Reprezentačnom plese mesta Lučenec?

To, že reprezentačný ples mesta v januári 2018 sprevádzala laserová show, mnohí z nás vieme. Čo však zrejme nevieme je, koľko táto „sranda“ stála. Prečo to spomínam? Existujú na to

Read More