Prečo v Lučenci vykonáva opravy, údržby, rekonštrukcie ciest a chodníkov jedna firma?

Betónové výhradné zmluvy: Mesto Lučenec – SPOOL a.s. – SVOMA, s.r.o. Jednoduchá finta ako obísť verejné obstarávanie. Mesto Lučenec dlhodobo vykonáva všetky opravy, údržbu, rekonštrukcie ciest, chodníkov na základe vzájomne prepletených výhradných

Read More

Prečo je dôležité sledovať zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci?

Dňa 24.04.2018 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Prečo je dôležité venovať takýmto zasadnutiam zvýšenú pozornosť? Dôležitosť vzhľadom k rozvoju mesta Občania majú možnosť zoznámiť sa s bodmi, ktoré

Read More

Čo potrebujú novohradské výrobky viac ako značku?

Pred nedávnom som čítal článok o tom, ako sme sa zapojili do projektu značenia výrobkov. Pre tunajších výrobcov, poskytovateľov služieb z nášho regiónu, to znamená, že sa môžu uchádzať o certifikát

Read More