9. Protihluková stena – Jiráskova cesta – začnime o tom hovoriť

Bod č. 9 Protihluková stena – Jiráskova cesta – začnime o tom hovoriť Množstvo vecí, ktoré sú v moderných mestách štandardom, je v našom meste skôr utópia. Jednou z takýchto vecí je aj zabezpečiť

Read More

8. Jókaiho ulica potrebuje urgentné oživenie

Bod č. 8 Jókaiho ulica potrebuje urgentné oživenie Aj napriek tomu, že sa Jókaiho ulica nachádza takmer v centre mesta, svojím vzhľadom patrí k jeho menej atraktívnym častiam. Čo sa na tomto nelichotivom

Read More

7. Peší nadjazd – Venujme mu pozornosť

Bod č. 7 Peší nadjazd – Venujme mu pozornosť Práce na pešom nadjazde smerom z Opatovej do centra Lučenca si pamätám ešte z detstva. Matne si spomínam na farbu, ktorou bol natretý, taktiež

Read More

6. Jednotný register stratených psíkov

Bod č.6 Jednotný register stratených psíkov Tento môj návrh vychádza zo sledovania príspevkov na sociálnych sieťach. Pomerne často sa stáva, že sa niekomu psík zatúla. V tom prípade jeho majiteľ nemá veľa

Read More

5. Dane za psa patria psíkom – moderný útulok a miesta na hranie

Bod č. 5 Dane za psa patria psíkom – moderný útulok a miesta na hranie Na začiatok spomeňme niekoľko čísel. Za posledné 4 roky vybralo mesto Lučenec na daniach za psa 127

Read More

4. Atraktívnosť a otvorenosť mestských novín

Bod č. 4 Atraktívnosť a otvorenosť mestských novín Ako mnohé iné mestá, tak aj Lučenec má svoje mestské noviny. Všetky náklady spojené s vydávaním týchto novín sú financované z rozpočtu mesta Lučenec.

Read More

3. Viac remeselný jarmok – viac remesiel, menej zbytočností

Bod č. 3  Viac remeselný jarmok – viac remesiel, menej zbytočností Každoročný jarmok v Lučenci zrejme nie je potrebné predstavovať. Organizačne to je pomerne veľká akcia, na ktorej sa prezentuje množstvo

Read More

2. Nevýhodné zmluvy musia preč a rozpočet potrebuje poriadok

Bod č.2  Nevýhodné zmluvy musia preč a rozpočet potrebuje poriadok Celkové príjmy mesta Lučenec predstavujú za posledné 4 roky približne 99 miliónov eur. Presnejšie v roku 2015 to bolo 22 320 111

Read More

1. Zadlžovanie mesta už nemá priestor

Bod č.1 Zadlžovanie mesta už nemá priestor Dlhové zaťaženie nášho mesta sa neustále zvyšuje a momentálne sa blíži k hranici 7 miliónov eur. Ak k tomu pripočítame ešte nedočerpané úvery

Read More

Volebný program 2018 v skratke

VIAC pre každého z nás Zadlžovanie mesta už nemá priestor Nevýhodné zmluvy musia preč a rozpočet potrebuje upratať Viac remeselný jarmok – viacej remesiel, menej zbytočností Atraktívnejšie a otvorenejšie mestské noviny

Read More